1

متخصص تغذیه و رژيم درمانی در مشهد

News Discuss 
اصول مشترک مورد توافق متخصصان تغذیه ایشان موسس و بنیانگذار انستیتو تغذیه و صنایع غذایی ایران هستند و اولین دانشکده صنایع غذایی و انجمن دیابت ایران را ایجاد کردند. روش کار ایشان بر اساس متد exchange است و رژیم غذایی که برای هر فرد تجویز می شود مبتنی بر تغییر https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/show_user.php?userid=11134636

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story