1

The smart Trick of บอลไหล That No One is Discussing

News Discuss 
โอกาสที่จะชนะ จะต้องเข้ามาสังเกตราคาบอลก่อนการแข่งขัน โดยจะมีลูกศรสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังตัวเลข ที่บ่งบอกว่าทีมนั้นมีราคาจ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือน้อยลง ซึ่งเราต้องจำราคาบอลไหลเอาไว้ เพื่อนำไปวิเคราะห์ ได้ว่าทีมไหน มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะชนะหรือแพ้ นั่นเองโดย ราคาบอลไหล นั้น ราคาไหลขึ้น เเละไหลลง จะเป็นรูปสามเหลี่ยมสีเขียวและสีแดง ดังนี้ ทิศทางการไหล คือ กระแสการไหลของราคาบอล หมายความว่าร... https://elizabethk395rst3.mycoolwiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story