1

همه چیز درباره کیهان کیهان چیست؟ - یک نمای کلی - کائنات

News Discuss 
Your browser isn’t supported any more. Update it to get the very best YouTube expertise and our most up-to-date options. Learn more برای رسیدن به خواسته و هدفتان باید بتوانید کنترل افکارتان را در دست بگیرید , برای این کار باید تمرین کنید تا بتوانید ارتعاش ذهنتان را مثبت کنید https://www.janbalaghi.com/what-is-the-universe-and-how-do-they-get-us-to-our-goals/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story