1

جذب گزینه های سلامت

News Discuss 
دلیل دیگر برای ایجاد کانال رنجش که بدترین نوع آن است، کینه ورزی و نبخشیدن خودمان و دیگران است که بسیار خطرناک است و این مورد به خودیِ خود می تواند ویرانگر جسم و روان ما باشد که در دوره معجزه سلامتی در این مورد بیشتر صحبت می کنیم. اگر https://socialupme.com/story13425159/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story