1

کراش

News Discuss 
کراش Crush در فارسی به چه معنا است؟ اما وقتی می‌گوییم Crush on someone و از آن به عنوان اسم استفاده می‌کنیم، منظور به کل عوض می‌شود و به بیان یک علاقه پنهانی یا نا فرجام اشاره دارد. مثلا افراد حتی بدون اینکه با فرد مورد نظر وارد رابطه شوند، https://coolpot.stream/story.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C#discuss

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story