1

An Unbiased View of đọc sách nhà giả kim

News Discuss 
Thiên mệnh của vua Trung Quốc chỉ kéo dài đến biên giới Việt – Trung. Theo ý thức thần quyền của hai chế độ quân chủ thì biên giới này do Trời vạch sẵn và được Trời cũng như các thần bảo vệ. Cả hai nước đều ý thức được https://pin.it/7gCCDXo

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story