1

What Does đắc nhân tâm ebook Mean?

News Discuss 
Thế sự thăng trầm lắm khổ đau Hơn thua lẩn quẩn cuộn thêm sầu Người qua kẻ lại tình lơi nhạt Gió thổi hoa rơi nghĩa dẫm nhàu Ngán cảnh tranh danh vùi dập thảm Ngao lòng đoạt lợi lún chìm sâu Về nương cội pháp an thân phận Tắm https://andrezzxdg.ampedpages.com/5-Simple-Statements-About-gi-s-ch-c-nh-n-t-m-Explained-41254245

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story