1

The Basic Principles Of ادیان شناسی

News Discuss 
تیه‌له، پس از بحثِ مفصل درباره‌ی شایستگی‌هایِ برچسب‌هایِ ”جهان‌شمول“ ”جهانی“ و ”ادیانِ جهان“ زبانِ استعمارطلبِ بی‌پرده‌ای را به کار می‌گیرد تا به دفاع از تصمیمِ خویش بپردازد در کاربردِ واژه‌ی ”ادیانِ جهان“ به‌منظورِ پزشکان برای اولین بار در جهان بیماری ژنتیکی کشنده را قبل از تولد درمان کردند و هیچ http://www.buffkintile.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=mp3Kniga.info%2Fuser%2FNeilMolino1%2F

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story