1

شیفتگی درباره ایرانزیپو

News Discuss 
گرمای این بخاری بسیار مطلوب و بدون شعله است و هیچ گاه گرمای این بخاری باعث سوختگی و ... نشده و از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است. زیپو ایران ممکن است نقد و نظرهای ارسالی کاربران را در راستای رعایت قوانین وب سایت ویرایش کند. همچنین اگر نظر یا پیام https://ztndz.com/story15005082/%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D9%BE%D9%88

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story