1

What Does ปักเสื้อ Mean?

News Discuss 
"ศิรินันท์"กล่าวว่า ในการเข้ามาทำงานการเมืองครั้งนี้มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง"นโยบายด้านการศึกษา"เพราะประเทศไทยทุกวันนี้ แม้จะมีนโยบายเรื่องการศึกษาเรียนฟรี ที่เป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่จริงๆ แล้ว ยังไม่ได้ฟรีอย่างแท้จริง อย่างเด็กๆที่เรียนในโรงเรียน ก็ยังมีค่าใช้จ่าย เรื่องค่าอาหารกลางวัน -ค่าชุดนักเรียน ที่ก็เป็นภาระของผู้ปกครองอย่างมาก โดยหากมีโอกาสได้เข้าไปทำงานด้านการศึกษาในระดับชา... https://franciscofbun6.blog-a-story.com/21596767/the-definitive-guide-to-ทำเส-อ

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story