1

Cuộc sống nhật bản Things To Know Before You Buy

News Discuss 
Nội dung: Sách dày hơn 50 trang, gồm các thông tin chi tiết về Cơ cấu tổ chức trường học ở Nhật, Thủ tục nhập học, Các sinh hoạt ở trường, Các đồ dùng học tập và Những điều phụ huynh phải chuẩn bị cho con trước khi nhập https://utnhccanada29400.blogoxo.com/16926654/the-best-side-of-cuộc-sống-nhật-bản

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story