1

Kinh phap cu Fundamentals Explained

News Discuss 
Phật dạy thêm: “Một Tỳ kheo cần phải canh phòng cẩn mật tất cả các căn, vì chỉ thu nhiếp lục căn mới thoát được khổ não”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) quỷ ấy lại ra tay giúp cậu. Vua nghe câu chuyện, đến hầu Đức Phật và bạch https://zionvfpxe.onzeblog.com/19754681/kinh-pháp-cú-theravada-an-overview

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story