1

5 Essential Elements For phật giáo nguyên thuỷ

News Discuss 
Nhưng nếu có người thọ trì đoạc tụng hay giảng dạy kinh này, trọn quyển hay nửa quyển, cho đến tối thiểu là bốn câu kệ, thì phước đức người này nhiều hơn người trước". GiGi intending to House carries on the custom of having a zero-gravity indicator inside the https://lchsiphtgio51739.acidblog.net/50163437/5-simple-techniques-for-phật-giáo-nguyên-thuỷ

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story