1

انگشتر شرف الشمس در معرض

News Discuss 
اگر در خواب ببینید که انگشتر یاقوتی در اختیار دارید، تعبیر این است که در آینده صاحب پسری میشوید که از هوش و استعدادهای درخشان برخوردار و دارای توانایی و نبوغی باور نکردنی خواهد بود. آنان را در نظر همه عریان و رسوا خواهد کرد. به این طریق، شرارت https://www.instagram.com/herz_angoshtar340/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story