1

برنامه نویسی کودکان اسکراچ

News Discuss 
درک این جمله "اگر جای دیگری برنامه نویسی کودکان اسکراچ نیست" اگرچه به ظاهر ساده است ، بخشی جدایی ناپذیر در درک نحوه کدگذاری است. علاوه بر این ، یادگیری در مورد اقدامات و تکرار حلقه ها ضروری است. عبارات عملکرد به یک فرمان می گوید که چه زمانی باید https://www.iraniancyber.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%d8%a7%da%86/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story